OKO MEDVĚDA

Příroda bez velkých šelem ztrácí rovnováhu a divokost, což vede krajinu k nestabilitě a postupnému rozkladu. Přijetí velkých šelem znamená pochopení významu přírody jako celku, který je jedinou cestou ke klimatické stabilitě. 

Pomozte nám s monitorováním a ochranou velkých šelem na Slovensku a EU.

In April 2021, we launched the Green Life project in Costa Rica and the first 72 hectares of rainforest on the border with Tapanti National Park, which is part of the La Amistad biosphere reserve.

Zjistěte více

NAŠE MISE

Monitoring velkých šelem směřuje k jejich poznávání, pochopení významu jejich existence a přímé ochraně před trofejovým lovem a pytláctvím. Současná environmentální situace na Slovensku je vůči šelmám mimořádně nepříznivá a naše organizace a její terénní týmy provádí monitoring za účelem odhalování pytláctví a vzniku medvědí synantropie, která medvědy kriticky ohrožuje. 

ZAPOJ SE I TY

Zájemci o spolupráci se spolkem Justice for Nature se mohou hlásit jako dobrovolníci pro tuto činnost a  po důkladném proškolení mohou být součástí monitorovacích týmů pod dohledem a velením profesionálů z řad členů týmu Oko medvěda.

Dozvědět se více

NAŠE ČINNOST

Zjistěte více

NAŠE CÍLE

Naším cílem je zastavit snahu o legální trofejový lov velkých šelem, odhalovat pytláctví a zamezovat vzniku medvědí synatropie, pátrat v terénní akci po nezvratných důkazech, odhalovat zelenou kriminalitu a poskytovat důležitá data médiím a kompetentním osobám na Slovensku.   

JAK MOHU PŘISPĚT? 

JAK MOHU PŘISPĚT?

Podpořte projekt Oko medvěda a pomozte nám s ochranou šelem na Slovensku.

ČASOVÁ OSA OKO MEDVĚDA

2017

Začátek Oko medvěda se datuje od roku 2017, kdy jsme umístili několik prvních fotopastí v Kremnických vrších ve spolupráci s kolegy ze spolku Prales deťom. Naším cílem bylo zjistit oblasti s výskytem medvědů hnědých, vlků obecných a rysů ostrovidů v této části Slovenska, která nepodléhá žádnému vyššímu stupni ochrany přírody a to i přes fakt výjimečnosti tohoto regionu.

2020

V červnu 2020 jsme podepsali dohodu o spolupráci se Státní ochranou přírody Slovenska (ŠOP) v Banské Bystrici na monitorování velkých šelem v NAPANT a Kremnických vrších. Součástí naší činnosti byl nejen monitoring s fotopastmi, ale také sběr genetických vzorků medvědů a vlků (trus a srst) za účelem zjišťování přesnějšího počtu medvědů na Slovensku a též analýzy potravy medvědů a vlků (do konce dubna 2021). 

2022

Od roku 2022 pokračujeme v monitoringu ilegálních aktivit, které způsobují synantropii u medvědů hnědých a monitoringem migračních koridorů mezi Štiavnickými a Kremnickými vrchy. Kritická situace nelegálního a nevhodného přikrmování zvěře myslivci, nezabezpečené kontejnery v obcích a u turistických zařízení způsobují návyk medvědů hnědých na lidskou potravu, které zvyšují riziko střetu člověka s těmito nádhernými velkými šelmami.

DNES

Medvědi jsou cíleně myslivci označováni za přemnožené a skrze média šíří strach, který směřuje k obnovení regulovaného, tedy trofejového lovu, což je v 21. století nepřijatelné. Díky naší terénní hlídkové, monitorovací a osvětové činnosti pomáháme odhalovat nelegální činnosti myslivců a zviditelňujeme jejich krvavou hru, která má v současnosti nebezpečný politický rozměr, kdy bylo MŽP SR ovládnuté myslivci a dřevaři. Pomozte nám je chránit i Vy. 

UDĚLEJ DALŠÍ KROK