SEZNAMTE SE S NAŠÍM TÝMEM

Jsme tým lidí, kteří se rozhodli konat v terénní ochraně divočiny.
Naše kroky směřují na Sumatru do Indonésie, kde koordinujeme protipytláckou hlídku, na Slovensko s monitorovacím týmem Oko medvěda a v Kostarice, kde nejen monitorujeme jaguáry, ale zároveň zde tvoříme druhou rezervaci Green Life, budujeme oceánský projekt Blue Life se zaměřením na velryby, delfíny a žraloky.

Nezapomínáme ani na českou přírodu s projektem Prevence environmentální kriminality.

Důvodem naší aktivity je nutnost konat v terénu, odhalovat ilegální aktivity pytláctví, dřevorubectví a travičství, či vzdělávat děti, ale také dospělé. Jsme tým, který se nikdy nezastaví.

Jsme členy International ranger federation.

Poznej nás

NÁŠ TÝM

Milan Jeglík

Prezident

Zuzana Koloušková

Viceprezidentka

Jan Suchý

Koordinátor Oko Země

Petr Coubal

Člen JFN

Tomáš Šmátrala

Prezident (SK)

Michaela Kršáková

Viceprezidentka (SK)

DENISA ADAMIROVA

Administrace

jste na řadě?

Člen JFN

DENISA ADAMIROVA

Member

Jste na řadě?

Připojte se k našemu týmu

NEPOSTRADATELNÍ

Mr. Hilux

The Spartan

Mr. pathfinder

NAŠE financování

Justice for Nature je financována z podpory široké veřejnosti, zejména z pravidelných měsíčních příspěvků na transparentní účty projektu.

Finanční prostředky získáváme také z prodeje propagačních předmětů a ze sponzorských darů z České republiky a Slovenska.

Naší velkou silou je partnerství s NEPZ (školní vzdělávací projekt), který podporuje světový monitorovací projekt Oko Země. Nebereme granty ani dotace. Naším cílem je nezávislost.

Prohlédněte si náš etický kodex

JUSTICE FOR NATURE ETICKÝ KODEX

Respekt

Respektujeme život jako základní hodnotu, a to bez rozdílu živočišného druhu, včetně člověka.Ctíme svobodu všech živých bytostí bez rozdílu druhu, tedy se nepodílíme na zajetí zvířat pro osobní potěchu. Neuznáváme zvrácenou lásku k volně žijícím druhům zvířat, která je motivována majetnictvím, byznysem a jejím výsledkem je celoživotní zajetí živých bytostí.

Udržitelnost

Žijeme ohleduplným způsobem života, třídíme a minimalizujeme odpad, používáme recyklovaný papír, nakupujeme eticky a bez zbytečných obalů. Vyhýbáme se výrobkům zjevně zatěžujících životní prostředí v rámci možností.

Ochrana přírody

Respektujeme zdlouhavý lidský proces probouzení se z historických omylů postavených na tradicích, pověrách a neznalosti souvislostí, vážíme si každé změny z konzumního na etický způsob života. Jsme trpěliví, ale nikoliv lhostejní a zbabělí. Vysvětlujeme a jdeme příkladem. Informujeme lidi o skutečnostech devastace přírody, o jejím významu a možné společné ochraně.

Vegetariánství

Stravujeme se s ohledem na dostupnost a formu získávání jednotlivých druhů potravin, včetně jejich zatížení.Jsme vegetariáni nebo vegani. Důvodem je láska, respekt a pokora ke zvířatům, jakožto dokonalým pozemšťanům.

Integrita

Největší hodnotou našeho lidského konání je etická spolupráce na ochraně životního prostředí a skutečného lidství, které zohledňuje celek přírody a Země jako prioritu, která je nadřazena individuálním lidským zájmům a destruktivní neudržitelné ekonomice.

Aktivismus

Dopravní prostředky jako auto, či letadlo využíváme především ve spojitosti s činností na ochranu, poznávání přírody a zvířat, vzdělávání. Vnímáme je jako nutné zlo, které nám umožňuje efektivně využívat čas a zkracovat vzdálenosti spojené s činností ochrany přírody a zvířat.Nebojíme se vyjádřit nesouhlas s ubližováním přírodě a zvířatům.

Integrita

Integrita znamená důsledné dodržování pevných etických zásad a poctivosti, budování důvěry prostřednictvím transparentnosti a morální čistoty a zajištění spolehlivosti a respektu ve všech našich činnostech a rozhodnutích.

Svoboda

Odmítáme jakoukoliv spolupráci s lidmi zapojenými do trofejových lovů, do velkochovů hospodářských zvířat, do systémové neetické vědy, která páchá zločiny na zvířatech i lidech. Odmítáme obchodování s tropickým dřevem, obchodování se zvířaty, nepodílíme se na systémovém chovatelství divokých druhů zvířat, včetně ZOO a cirkusů.